Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:4074
Beschrijving:Kanaalpad hoek Kanaal Noord
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.2. Hygiëne van lucht, bodem en water
Verzamelbeschrijving:415-9473 Bodemonderzoeken en sanering , 1985-1997