Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:3274
Beschrijving:Apeldoorn, rayon noord-west, Deventerstraat - Van der Houven van Oordtlaan
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.13.2.2. Bijzondere bomen
Verzamelbeschrijving:3273-3295 Inventarisatie bijzondere bomen , 1993