Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:2061
Beschrijving:Laan van Zevenhuizen, kad. Apeldoorn sectie Z 1599, brandstofverkooppunt
Datering:1982-1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.2. Hygiëne van lucht, bodem en water
Verzamelbeschrijving:1-9834 Milieuvergunningen , 1981-1997