Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:356 De Hunneschans
Inventarisnummer:28
Datering:1966-1967
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:28-36 Notulen bestuursvergaderingen , 1962-1967