Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:356 De Hunneschans
Inventarisnummer:14
Datering:1968-1970
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:14-21 Correspondentie en verslagen bestuursvergaderingen , 1968-1970