Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:1683
Beschrijving:Kanaal Zuid 282-288 (even) Lieren, isolatiemateriaal bedrijf
Datering:1973-1974
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.2. Hygiëne van lucht, bodem en water
Verzamelbeschrijving:1-9834 Milieuvergunningen , 1981-1997