Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:362 Brandweer Beemte
Inventarisnummer:4
Datering:1934-1979
Vorm:1 deel
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:2-6 Aantekeningen over o.a. uitrukken en aanwezigheid , 1922-2011