Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:354 Nederlandse Vereniging voor Doven en Slechthorenden (NVVS) afdeling Apeldoorn en Stedendriehoek
Inventarisnummer:24
Datering:2005
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:24-27 Notulen bestuursvergaderingen afdeling Stedendriehoek , 2005-2008