Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:341 Collectie Terwel-Boom
Inventarisnummer:1
Beschrijving:Schriften van Dick Boom uit zijn jeugdjaren (jaren dertig) met opstellen, gedichten en liederen, krantenknipsels, prentbriefkaarten en aankondigingen betreffende Koninklijke families in binnen – en buitenland, nationale en internationale historische figuren, kunst, gebeurtenissen en nieuwsfeiten uit zijn directe omgeving, Apeldoorn, e.o., religieuze interesses en zondagschool Timotheüs
Datering:1930-1939
Vorm:10 schriften
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard