Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:1051
Beschrijving:Sint-Eustatius 20, distributiecentrum
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.2. Hygiëne van lucht, bodem en water
Verzamelbeschrijving:1-9834 Milieuvergunningen , 1981-1997