Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:644
Beschrijving:Osseveld West, kad. Apeldoorn sectie Z 1697, 2498, 2497, 3107, 32, 33, 40, 46, 47, 48, 56, 57, 1277, 2366, 38, 39, 34, 35, 36, 37, 1151, 1150, 1600, 1601, 2365, 1275, 1276, 1660, 2496, 50, 60, 2562, 279, 3815 en 119, sectie AF 500, 1243 en 119 en sectie M 4432, 4628, 4630, 2507, 2508, 4161, 4593, 3219, 1931, 2395, 2396, 3222, 2129, 4710, 3232, 4731, 3218, 3293, 3288, 3291, 3271, 4395, 2939, 4619, 4621, 3269, 2590, 3841, 2635, 3272, 3273, 2999, 3266, 3268, 4723, 3290, 3289, 3285 en 3286
Datering:1987-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.6.2.2. Hygiëne van lucht, bodem en water
Verzamelbeschrijving:415-9473 Bodemonderzoeken en sanering , 1985-1997