Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:502
Beschrijving:Ingebruikneming van een strook grond gelegen aan de westzijde van het Apeldoorns Kanaal, kad. Apeldoorn sectie AF 758
Datering:1991
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.6. Verhuur, ingebruikgeving en ingebruiknemning