Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:399
Beschrijving:Beheersrekening van de sector Milieu (MH)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:399-9736 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1989