Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:231 Gymnastiekvereniging Door Eendracht Sterk (DES)
Inventarisnummer:15
Beschrijving:Notulen en agenda van de bijzondere algemene ledenvergadering
Datering:1998
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:1.1 Bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en ledenvergaderingen
Verzamelbeschrijving:13-15 Notulen en agenda’s ledenvergaderingen , 1965-1998