Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6161
Beschrijving:Mul t/m Mus
Datering:1930-1966
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet, alfabetisch geordend op naam van de vergunninghouder.
Verzamelbeschrijving:6139-6179 Vergunningen verleend ingevolge de Drankwet, geordend op achternaam vergunninghouder A t/m Z , 1882-1975