Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:2208
Beschrijving:Eik t/m Eyl
Datering:1956-1970
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Ruiling van onroerende goederen
Verzamelbeschrijving:2189-2209 Akten inzake diverse overeenkomsten van ruiling, alfabetisch geordend op naam van de persoon of instantie met wie de ruil is aangegaan , 1900-1977