Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:5629
Beschrijving:Hokken t/m Holtka
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Persoonskaarten
Verzamelbeschrijving:5526-5801 Persoonskaarten , 1994
 
Niet openbaar tot 2071 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)