Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10174
Beschrijving:Vervolgdossier, verlenen en annuleren van recht van erfpacht
Datering:1967
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Algemeen
Verzamelbeschrijving:10173-10174 Voorbereiden van het stichten van een vakantiecentrum aan de Soerenseweg 204 in en om de voormalige jeugdherberg , 1955-1967