Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3844
Beschrijving:Perceel Adelaarslaan 1
Datering:1956
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamelbeschrijving:3843-3844 Aankoop van onroerende goederen van verschillende personen, zoals opgenomen in het uitbreidingsplan Wormen , 1955-1956