Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:046 Fonds van wijlen Koning Lodewijk Napoleon
Inventarisnummer:193
Datering:1863
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:2.1.1.2 Correspondentie
Verzamelbeschrijving:187-264 Ingekomen stukken van de Commissaris des Konings, resp. Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland , 1857-1934