Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6191
Beschrijving:Scho t/m Stek
Datering:1967-1970
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet, alfabetisch geordend op naam van de vergunninghouder
Verzamelbeschrijving:6180-6195 Vergunningen ingevolge de Drankwet, die zijn verleend tussen 1968 en 1972, geordend op achternaam vergunninghouder A t/m Z , 1967-1979