Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:038 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Apeldoorn e.o.
Inventarisnummer:4
Datering:1946-1947
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:1-9 Notulen vergaderingen dagelijks bestuur , 1904-1982