Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:004 Gemeentebestuur van Apeldoorn
Inventarisnummer:665
Beschrijving:Artikelen 221-426
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:2.6.3.3 6.3.3 Kadastraal gebied Beekbergen
Verzamelbeschrijving:664-666 Perceelsgewijze kadastrale leggers of lijst der grondeigenaren; 1e deel bevattende de eigenaren welke als zodanig bij de oorspronkelijke opmaking van het kadaster bekend waren