Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:046 Fonds van wijlen Koning Lodewijk Napoleon
Inventarisnummer:352
Datering:1900
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:2.1.2.1.2 Financieel beheer
Verzamelbeschrijving:310-386 Begrotingen van ontvangsten en uitgaven, goedgekeurd door de Commissaris des Konings, resp. Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland , 1858-1934