Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:033 Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vakantieoorden
Inventarisnummer:3
Datering:1949-1980
Vorm:1 deel
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:1 Algemeen
Verzamelbeschrijving:1-3 Notulen van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen , 1906-1980