Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:004 Gemeentebestuur van Apeldoorn
Inventarisnummer:337
Beschrijving:Volgnummers 1-40
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:2.1.1 Economische en rechtspositie
Verzamelbeschrijving:337-348 Akten en afschriften van akten inzake eigendom en bezit , 1827-1915