Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6163
Beschrijving:O
Datering:1941-1963
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet, alfabetisch geordend op naam van de vergunninghouder
Verzamelbeschrijving:6139-6179 Vergunningen verleend ingevolge de Drankwet, geordend op achternaam vergunninghouder A t/m Z , 1882-1975