Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:004 Gemeentebestuur van Apeldoorn
Inventarisnummer:658
Beschrijving:Artikelen 5002-5014
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:2.6.3.2 6.3.2 Kadastraal gebied Apeldoorn
Verzamelbeschrijving:645-658 Kadastrale leggers of lijsten der grondeigenaren; 2e deel bevattende personen welker rechten van eigendom zijn verkregen of bekend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster , 1840-1880