Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9854
Beschrijving:1947 - 1970
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Subsidieverlening op het gebied van muziek
Verzamelbeschrijving:9854-9863 Verlenen van subsidie aan plaatselijke muziekverenigingen, alfabetisch geordend op naam van de vereniging , 1947-1985