Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:051 Nederlandse Cocosfabriek Nedcos
Inventarisnummer:444
Datering:1980
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:5 Organisatie
Verzamelbeschrijving:443-446 Stukken betreffende het faillissement , 1980-1981