Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:131 Hervormde Gemeente Apeldoorn en Het Loo
Inventarisnummer:61
Datering:1803-1892
Archiefcategorie:13 Godsdienst en levensbeschouwing
Ordeningsschema:2.2.1 Registratie van doop, lidmaatschap en huwelijk
Verzamelbeschrijving:60-64 Contra-lidmatenregisters , 1772-1935