Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:010 Gemeentewerken II
Inventarisnummer:459
Beschrijving:1950, 12-2 t/m 17
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:1.1 Archief geordend volgens het rubriekenstelsel, op jaar en volgnummer 1922-1951
Verzamelbeschrijving:1-604 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met notities, memo's en rapporten, per jaar geordend in mappen die gerangschikt zijn op volgnummer , 1924-1951