Detail

Archief:002 Rechterlijk archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo
Inventarisnummer:35
Datering:1756-1763
Vorm:1 pak
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:2 Civiele rechtspraak
Verzamelbeschrijving:35-36 Stukken betreffende verwinnen of erfhuiscedullen, insolvente boedels , 1756-1791