Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:088 Apeldoornse Zwemvereniging AZC
Inventarisnummer:59
Datering:2/3/1962
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:59-60 Notulen van de algemene ledenvergadering , 1962-1963