Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:010 Gemeentewerken II
Inventarisnummer:631
Beschrijving:-1.778.534 t/m -1.811.111
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:1.1 Archief geordend volgens het rubriekenstelsel, op jaar en volgnummer 1922-1951
Verzamelbeschrijving:627-633 Register op de mappen van ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met notities, memo's en rapporten, geordend naar de classificatiecode 'VNG' , 1965-1975