Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:010 Gemeentewerken II
Inventarisnummer:811
Beschrijving:Loseweg 164 t/m Mercuriuslaan 78/80
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.2.4 Oorlogsschade
Verzamelbeschrijving:768-838 Dossiers inzake het verlenen van medewerking bij het aanvragen en uitkeren van schadevergoedingen voor oorlogsschade, geordend op straatnaam en huisnummer , 1940-1960