Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:010 Gemeentewerken II
Inventarisnummer:847
Beschrijving:Van Galenstraat 9 t/m Kweekweg 6
Datering:1945
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.2.4 Oorlogsschade
Verzamelbeschrijving:843-847 Formulieren en rapporten inzake oorlogsschade aan gebouwd onroerend goed, geordend op straatnaam en huisnummer , 1945