Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:046 Fonds van wijlen Koning Lodewijk Napoleon
Inventarisnummer:2
Datering:1845-1921
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:1.1.1 Stukken van algemene aard
Verzamelbeschrijving:1-2 Registers van notulen van de vergaderingen , 1825-1921