Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3738
Beschrijving:4e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamelbeschrijving:3719-3743 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het Doorbraakplan, van verschillende personen , 1949-1961