Detail

Archief:002 (Rechterlijk) Archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo
Inventarisnummer:9
Datering:1759-1760
Vorm:1 deel
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:2 Civiele rechtspraak
Verzamelbeschrijving:3-16 Signature van pleidooien , 1750-1773