Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9004
Beschrijving:1e vervolgdossier, bouwkundige stukken
Datering:1954
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Stichten, bouwen en verbouwen, inrichten en uitbreiden van openbare lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9003-9006 Meester Gangelschool te Hoenderloo, bijzondere school voor lager onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen , 1950-1964