Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:542
Beschrijving:Inspraakreacties uitwerking denklijnen
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Inrichting en ontwikkeling
Verzamelbeschrijving:529-543 Reorganiseren van de gemeentelijke organisatie , 1983-1986