Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:8782
Beschrijving:1957 - 1964
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Algemeen
Verzamelbeschrijving:8781-8782 Aanwijzen van terreinen voor scholenbouw en bouw van gymnastieklokalen en centrale terreinen voor lichamelijke oefening , 1952-1964