Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:10177
Beschrijving:vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Algemeen
Verzamelbeschrijving:10177-10178 Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan Apeldoorn-West , 1982-1985