Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:359
Beschrijving:Register op de verkopen, geordend op naam en op straat, A t/m Z
Datering:1965-1967
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Verkoop van gemeentelijke eigendommen
Verzamelbeschrijving:359-364 Registers op de verkoopdossiers , 1965-1980