Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9059
Beschrijving:bijlagen I
Datering:1972-1976
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Stichten, bouwen en verbouwen, inrichten en uitbreiden van openbare lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9058-9060 Prof. Gunningschool aan de Texandrilaan , 1971-1977