Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:680
Beschrijving:3, L t/m Z
Datering:1981
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Verkoop van percelen grond
Verzamelbeschrijving:662-680 Verkoop van onroerende goederen , 1966-1981