Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:1657
Beschrijving:Voorbereiding
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Verkoop
Verzamelbeschrijving:1654-1657 Verkoop van percelen bouwterrein gelegen aan de Waagmeestershoeve (Matendonk 9) aan de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Apeldoorn , 1978