Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:7350
Beschrijving:1959 - 1968
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanleg van wegen en riolering
Verzamelbeschrijving:7349-7350 Aanleg van wegen en riolering in het gebied omgeven door de Pieter de Hoochlaan, de Ordermolenweg, de Germanenlaan en de Jachtlaan. Hier ook grondtransacties die daarmee verband houden , 1956-1968