Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:012 Gemeentewerken IV
Inventarisnummer:136
Beschrijving:26 t/m 34
Datering:1967
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:Aankoop
Verzamelbeschrijving:105-287 Aankoop van onroerende goederen, chronologisch geordend op jaar en daarbinnen op numerieke volgorde. Vaak met foto's , 1965-1982